Ο Σύλλογος

O Σύλλογος «ΑΓΡΙΟΓΙΔΟ ΣΤΑ ΒΟΥΝΑ- BALKAN CHAMOIS SOCIETY» ιδρύθηκε το 2007 και έχει έδρα στο Πάπιγκο Ζαγορίου Ιωαννίνων.
Σκοπός του Συλλόγου «ΑΓΡΙΟΓΙΔΟ ΣΤΑ ΒΟΥΝΑ- BALKAN CHAMOIS SOCIETY» είναι η μελέτη, η προστασία και η ορθολογική διαχείριση των πληθυσμών και των βιοτόπων του αγριόγιδου των Βαλκανίων (Rupicapra rupicapra balcanica). Ο Σύλλογος συμβάλλει με κάθε νόμιμο μέσο -και στο πλαίσιο του δυνατού- στην εξασφάλιση της ύπαρξης βιώσιμων και υγιών πληθυσμών του αγριόγιδου, ώστε αυτοί να βρίσκονται σε συνεχή αρμονία με το φυσικό τους περιβάλλον.
Τα μέλη του Συλλόγου είναι πολίτες οι οποίοι δείχνουν έκδηλο και έμπρακτο ενδιαφέρον για την άγρια φύση της Ελλάδας και ειδικότερα για το Αγριόγιδο των Βαλκανίων, τα ορεινά οικοσυστήματα και τους βιότοπους όπου το είδος αυτό ζει. Ο Σύλλογος δίνει ιδιαίτερη σημασία στην ποιότητα και στο ουσιαστικό ενδιαφέρον των υποψηφίων μελών για το σκοπό και τους στόχους του και όχι απλά και μόνο στον αριθμό των μελών του. Η εγγραφή ενός νέου μέλους στο Σύλλογο γίνεται κατόπιν αιτήσεως του υποψηφίου μέλους και συγκεκριμένης διαδικασίας που προβλέπεται από το καταστατικό του Συλλόγου.
Παραρτήματα Παραρτήματα του Συλλόγου βρίσκονται εκεί όπου ο Σύλλογος διαθέτει σημαντικό αριθμό ενεργών μελών.